Ubezpieczenia samochodu czy kierowcy?

Jakie są najpopularniejsze ubezpieczenia samochodu? Najczęściej spotykanymi ubezpieczeniami aut są:

  • ubezpieczenia OC,
  • ubezpieczenia AC,
  • ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenia OC

Są to ubezpieczenia obowiązkowe. Objęty nimi musi być każdy zarejestrowany pojazd samochodowy, motocykl, skuter, motorower.Zabezpiecza ono kierującego przed koniecznością pokrycia kosztów naprawy wyrządzonych szkód ze środków własnych. Chroni ono więc kierowcę przed odpowiedzialnością cywilną. Stąd skrót OC. Szkodą może być nie tylko uszkodzenie innego pojazdu, ale uszczerbek na zdrowiu osób poszkodowanych w wypadku.

Ubezpieczenia AC

Zwane są one inaczej Auto Casco. Stąd skrót AC. Zawierane są w celu ochrony naszego pojazdu. Z tego ubezpieczenia samochodu możemy skorzystać gdy np. zaparkujemy auto, a po przyjściu do niego zauważymy szkodę. Nie będzie żadnych informacji od sprawcy ani szansy na jego ustalenie np. przy nagraniu z monitoringu. Jeżeli nie mamy ubezpieczenia AC koszty naprawy będziemy musieli pokryć ze środków własnych. Jeżeli pojazd nie kwalifikuje się do naprawy (tzw. szkoda całkowita), wówczas przekazywany jest on do kasacji,a właściciel odzyskuje równowartość pojazdu.Ubezpieczenia AC pozwalają na powetowanie strat po kradzieży pojazdu.Warto pamiętać, że ubezpieczyciel może odliczyć koszty zużycia pojazdu. Jest to logiczne, bo pojazd znajdujący się w salonie ma wyższą wartość, a po kilku miesiącach nawet trzymania w garażu niższą. Aby odzyskać całą kwotę należy wykupić Ubezpieczenie GAP. Jest to zabezpieczenie przed poniesieniem straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu wraz z upływem czasu.

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje ochronę życie lub zdrowie człowieka. Nabycie prawa do świadczenia z tytułu tego ubezpieczeniowego uzależnione jest od:

  • doznania przez osobę uczestniczącą w wypadku uszczerbku na zdrowiu,
  • warunków ubezpieczenia.

W warunkach ubezpieczenia określone jest kiedy i kto objęty jest ochroną ubezpieczenia. Zasada jest prosta – im większe ryzyko zaistnienia wypadku, tym koszt ubezpieczenia jest wyższy.Inne jest bowiem cena ubezpieczenia OC samochodu używanego do przejazdów prywatnych, a wyższe wykorzystywanego do przejazdów zarobkowych jako np. taksówka.Jeżeli podczas jazdy, która ma charakter zarobkowy, zaistnieje wypadek i pazażer dozna uszczrbku na zdrowiu, a pojazd miał ubezpieczenie jak samochód prywatny, wówczas odszkodowanie nie zostanie przyznane. Poszkodowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej od kierowcy, który nie wykupił odpowiedniego wariantu ubezpieczenia.Jeżeli zatem podczas wspólnej wycieczki na ryby dojdzie do wypadku, a jeden z pasażerów zezna, że zapłacił właścicielowi samochodu za paliwo wówczas przejazd może zostać zakwalifikowany jako zarobkowy. Podobna sytuacja może zaistnieć gdy przejazd był wykonywany na podstawie umowy zawartej pomiędzy kierowcą, a pasażerem przy użyciu aplikacji w rodzaju: Blablacar, Uber, Bold (dawniej Taxify) itp.

Ochrona samochodu czy kierowcy?

Przy wyborze wariantu ubezpieczenia warto mieć na względzie to, że koszt auta choć czasami spory może być znikomy w porównaniu z koniecznością wypłaty dożywotniego świadczenia osobie poszkodowanej w wypadku. Jeżeli okaże się, że ofiarą wypadku był ojciec rodziny, której warunki życiowe po stracie dotychczasowych możliwości zarobkowania przez poszkodowanego, znacznie się pogorszyły wówczas może zaistnieć konieczność ich rekompensaty i wypłaty świadczeń dodatkowych. Okazuje się więc, że ubezpieczenia samochodu są tak naprawdę ubezpieczeniami kierowcy przed pokutowaniem do końca życia za zdarzenie, którego był sprawcą.