Różnica między olejem 10w40, a 5w30

Olej silnikowy zapewnia niezbędne smarowanie ruchomych części silnika. Olej działa jak smar, który pozwala tłokom poruszać się w bloku silnika bez nadmiernego zużycia. Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji lub SAE klasyfikuje olej według lepkości, a producenci silników zapewniają zalecaną lepkość oleju silnikowego do zastosowania w konkretnym silniku. Przebieg i pogoda mogą dyktować zmiany właściwej lepkości oleju silnikowego używanego w silniku. Różnica między olejem silnikowym 10w40 i 5w30 polega na zdolności oleju do przylegania do ruchomych części silnika, co dyktuje najlepsze zastosowanie dla każdego rodzaju oleju.

Typy oleju silnikowego

Istnieją trzy podstawowe typy oleju silnikowego na rynku: mineralny, półsyntetyczny i syntetyczny.

Olej mineralny jest najtańszy i zasadniczo jest składnikiem ropy naftowej produkowanej po jego rafinacji. Niewiele firm samochodowych zaleca to w dzisiejszych czasach, ponieważ nie są one dostarczane z detergentami do czyszczenia silników, które są obecnie wymagane i mają ograniczony zakres temperatur pracy. Podsumowując,olej ten doskonale pasuje do starszych silników, których tolerancje są mniej ekstremalne i które są używane w łagodnym klimacie bez zamarzania lub bardzo gorącej pogody.
Olej syntetyczny jest najdroższy, ale nie bez powodu. Został zaprojektowany przez naukowców do pracy w szerokim zakresie temperatur i warunków, przy jednoczesnym zmniejszeniu oporu silnika, aby zmniejszyć zużycie paliwa. Aktywnie oczyszcza również wewnętrzne elementy silnika podczas jego pompowania.
Półsyntetyczny olej to mieszanka oleju mineralnego i syntetycznego, która pomaga obniżyć cenę.

Lepkość oleju silnikowego

Lepkość oleju silnikowego odnosi się do tego, jak łatwo olej leje się w określonej temperaturze. Cienkie oleje mają niższą lepkość i łatwiej wlewają się w niskich temperaturach niż grubsze oleje, które mają wyższą lepkość. Cienkie oleje zmniejszają tarcie w silnikach i pomagają silnikom w szybkim rozruchu podczas zimnej pogody. Oleje gęste lepiej zachowują wytrzymałość folii i ciśnienie oleju w wysokich temperaturach i obciążeniach.

Lepkość oznaczana jest za pomocą wspólnej klasyfikacji „XW-XX”. Liczba poprzedzająca „W” (zima) ocenia przepływ oleju (lepkość) przy zerowych stopniach Fahrenheita (-17,8 stopni Celsjusza). Im niższa liczba, tym mniej oleju zgęstnieje w niskiej temperaturze.
Liczby po „XW” wskazują lepkość przy 100 stopniach Celsjusza i reprezentują odporność oleju na zgęstnienie w wysokich temperaturach.

Olej silnikowy 5w30, a 10w40

Olej 5w30 to sztucznie opracowany olej silnikowy, który ma lepkość 5 w warunkach niskiej temperatury i wartość lepkości 30 w wysokiej temperaturze, która jest powszechnie uważana za 100 stopni Celsjusza. 5w30 jest mniej lepkim olejem silnikowym w niskiej i wysokiej temperaturze w porównaniu z 10w40.
W miarę ochładzania się samochodu przy starcie, 5w30 działa najlepiej, smarując wszystkie silniki i dobrze manewrując wokół uszczelek. Ale gdy samochód zaczyna się nagrzewać, a temperatura wzrasta, już cienkie i mniej lepkie 5w30 mają tendencję do mniej wydajnej pracy. Olej 5w30 jest zalecany do samochodów z popychaczami hydraulicznymi więcej. 5w30 jest bardziej odpowiedni do stosowania w obszarach o niskiej temperaturze i zimnym obszarze.

Olej 10w40 to sztucznie opracowany olej silnikowy, który ma lepkość 10 w warunkach niskiej temperatury i wartość lepkości 40 w wysokiej temperaturze, która jest powszechnie uważana za 100 stopni Celsjusza. Olej 10w40 jest bardziej lepkim olejem silnikowym w niskiej i wysokiej temperaturze zarówno w porównaniu do 5w30.
W miarę ochładzania się samochodu przy starcie, 5w30 działa najlepiej, smarując wszystkie silniki i dobrze manewrując wokół uszczelek, podczas gdy 10w40 działa bardziej wydajnie, gdy samochód jest w ruchu i ma wysoką temperaturę. 5w30 jest zalecany dla samochodów z popychaczami hydraulicznymi więcej, podczas gdy 10w40 nadaje się do stosowania z wszystkimi pozostałymi rodzajami pojazdów silnikowych. 10w40 jest zalecany głównie do stosowania w obszarach o umiarkowanej temperaturze, ale jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami ciężkich silników w dowolnych warunkach geograficznych.